Tin tức

Phí Hòa Mạng FPT

Phí Hòa Mạng là gì?

Phí Hòa Mạng FPT

Phí hòa mạng là một khoản phí phụ khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ internet hoặc truyền hình của FPT theo hình thức trả sau từng tháng. Khoản phí này nhằm hỗ trợ một phần nào đó về nhân công triển khai dịch vụ, đường dây, thiết bị, v.v. và đảm bảo rằng bạn sẽ có trách nhiệm bảo vệ thiết bị được FPT cung cấp miễn phí khi lắp đặt internet. Hiện tại, phí hòa mạng chỉ áp dụng với tất cả khách hàng trả sau từng tháng hay với khách hàng trả trước 6 tháng hoặc 12 tháng.

Phí Hòa Mạng FPT

Tại Sao Lại Cần Có Phí Hòa Mạng?

Phí hòa mạng là một khoản phí phụ khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ internet hoặc truyền hình của FPT theo hình thức trả sau từng tháng. Khoản phí này nhằm hỗ trợ một phần nào đó về nhân công triển khai dịch vụ, đường dây, thiết bị, v.v. và đảm bảo rằng bạn sẽ có trách nhiệm bảo vệ thiết bị được FPT cung cấp miễn phí khi lắp đặt internet. 

Hiện tại, phí hòa mạng chỉ áp dụng với tất cả khách hàng trả sau từng tháng hay với khách hàng trả trước 6 tháng hoặc 12 tháng.

Phí Hòa Mạng Được Áp Dụng Khi Nào?

Từ 1/7/2023 Các nhà mạng cáp quang lớn nhất ở Việt Nam đồng nhất phí hòa mạng là 300.000 đồng . 

Phí Hòa Mạng FPT

Phí Hòa Mạng chỉ áp dụng lần đầu đăng ký hòa mạng Internet FPT

Mọi thắc mắc , yêu cầu hỗ trợ liên hệ hotline 24/7 . SDT 07984 07985